Knygos turinys

Duomenų bazių valdymas 
Turinys
Išplėstinis turinys
Įvadas
1. Apie duomenų bazes
1.1 Duomenų bazė (DB)
1.2 Duomenys
1.3 Priešistorė ir dabartis
Pradžia
DB formavimosi tendencijos
Technologinė evoliucija
SQL standarto istorija
1.4 Duomenų bazių tipai
Rinkmenų sistemos
Hierarchinis modelis
Tinklinis modelis
Reliacinis modelis
Objektinis modelis
Objektinis-reliacinis modelis
1.5 Duomenų bazių valdymo sistema
Centralizuotas duomenų valdymas
DBVS vartotojų tipai
DBVS dalys. Klientas-serveris modelis
Architektūriniai lygmenys
Bendros duomenų savybės
2. Duomenų bazių projektavimas
2.1 Reliacinė DB lentelė
Pagrindiniai principai
Lentelių unikalūs stulpeliai
Lentelių pirminiai raktai
Išoriniai raktai
Ryšių tipai
2.2 Semantinis modeliavimas
Semantinis modelis
Esybių ir ryšių (ER) modeliavimas
2.3 Normalizavimas
Duomenų vientisumas
Funkcinių priklausomybių taisyklės
Duomenų anomalijos
Dekompozija
2.4 Denormalizavimas
3. SQL kalbos pagrindai
3.1 Struktūrizuota užklausų kalba
Apie SQL kalbą
Darbas su DB lentele
Prisijungimas prie DB
3.2 Duomenų bazės kūrimas
Duomenų tipai
CREATE: duomenų bazės objektų kūrimas
DROP: duomenų bazės objektų šalinimas
ALTER: duomenų bazės objektų parametrų keitimas
Duomenų lentelės struktūros kūrimas
3.3 Užklausos duomenų tvarkymui
SQL užklausų struktūra
SELECT: laikina rezultatų lentelė
FROM: duomenų šaltinis
Skaliarinės funkcijos su aibėmis
WHERE: darbinių įrašų atrinkimas
LIMIT: įrašų skaičiaus puslapiavimas
3.4 Darbas su įrašais
NULL logika ir naudojimas
DISTINCT: besikartojančių įrašų pašalinimas (grupavimas)
Įrašų tvarkymas grupėmis
ORDER BY: duomenų rikiavimas
3.5 Duomenų tvarkymas
INSERT: naujų įrašų įterpimas
DELETE: įrašų šalinimas
REPLACE: įrašų šalinimas ir įterpimas
UPDATE: įrašų atnaujinimas
3.6 Naujų lentelių gavimas iš kelių
JOIN: kelių lentelių jungimas
CROSS JOIN
INNER JOIN
NATURAL JOIN
LEFT JOIN
NATURAL LEFT JOIN
RIGHT JOIN
NATURAL RIGHT JOIN
OUTER JOIN
LEFT EXCLUDE JOIN
RIGHT EXCLUDE JOIN
OUTER EXCLUDE JOIN
Struktūrinės užklausos
Aibių operacijos UNION, EXCEPT, INTERSECT
Sąlyginiai reiškiniai: CASE. NULLIF, COALESCE
3.7 Duomenų lentelės valdymas
Laikinos lentelės
Duomenų pasiekimas kitoje DB
AS: stulpelio ar lentelės pervadinimas užklausoje
Sisteminis katalogas
3.8 Virtualios lentelės
CREATE VIEW: virtualios lentelės kūrimas
Materializuotos virtualios lentelės
Virtualių lentelių atnaujinimas ir tvarkymas
ALTER VIEW: virtualios lentelės taisymas
4. SQL kalba ir MySQL
4.1 Duomenų bazės tvarkymas
RENAME: DB objektų vardų keitimas
SHOW: duomenų bazės struktūrų peržiūra
4.2 MySQL architektūra
4.3 Technologinis duomenų organizavimas
Informacinė schema
MySQL vartotojai
GRAND: prieigos teisės
TRANSACTION: Transakcijos
TRIGGER: Trigeriai
FUNCTION: Funkcijos
PROCEDURE: Procedūros
Sąlygos ir ciklai
EXECUTE: Dinaminis SQL
EVENT: Įvykiai ir planuoklis (laikrodis)
HANDLER: Doroklės (manipuliavimo programa)
CURSORS: Rodyklės
5. Ypač dideli duomenys
5.1 Duomenų tipai
Struktūrizuoti duomenys
Nestruktūrizuoti duomenys
Pusiau struktūrizuoti duomenys
5.2 Big Data: Dideli duomenys
Tai talpykla ar technologija?
Duomenų rinkiniai
Perspektyvos
Priedas 1. Užduotys
Duomenų bazė „Prekyba“
Užduotys Nr. A
Užduotys Nr. B
Užduočių atsakymų lentelės
Priedas 2. Duomenų bazių teisė
A) Komentaras apie DB teisę
B) Duomenų bazių gamintojų teisės
Priedas 3. Žodynėlis
Literatūra
Rodyklė