Apie knygą

Knyga skirta išmokti duomenų bazių reliacinį modelį ir SQL kalbą. Pradedama nuo duomenų ir duomenų bazių (DB) teorijos, baigiama MySQL technologiniais sprendimais. Knygos SQL kalbos pavyzdžiai pateikiami kaip MySQL sprendimai, kurie tinka ir MS Access. Visur aptartos DBVS galimybės, kurios galimos ir negalimos su MySQL , MS Access ar su jais abiem. Prieduose pateikiami: žodynėlis, DB įstatymai, uždaviniai, kuriuose reikia panaudoti SQL kalbą. Daugelis knygos pavyzdžių su nežymiais pakeitimais taip pat tinka kitoms DBVS, tokioms kaip PostgreSQL, Oracle, DB2 ar SQLite. Šioje knygoje atskleista:

  •  kaip teisingai projektuoti duomenų bazes;
  •  standartinė SQL kalba, kuri skirta duomenų apdorojimui;
  •  MySQL architektūra ir SQL kalbos palaikymas;
  •  kaip išnaudoti tokias technologijas kaip TRIGGER, TRANSACTION, HANDLER, CURSORS ir pan.;
  •  teisinė apsauga duomenų bazių gamintojams.